รัฐบาล เชิญชวนประชาชนใส่เสื้อเหลือง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2019-02-21] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เป็นประธานเปิดงาน วันเชิดชูเกียรติ และพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ View :

[2019-02-21] ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี ๒๕๖๒ ภายใต้”มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร” View :

[2019-02-21] การรับชมรายการ พุธเช้า”ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ View :

[2019-02-18] โครงการส่งเสริมพัฒนาค่ายแกนนำ TO BE NUMBER ONE และเพื่อนที่ปรึกษา YC View :

[2019-02-12] เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวปฏิญาญเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต View :

[2019-02-12] ประชุมทางไกล conference การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน View :

[2019-02-12] ประชุมโครงการพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ View :

[2019-02-12] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เป็นประธานเปิดกิจกรรม(Open House ๒๐๑๙) สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ หอประชุมโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม View :

[2019-02-07] ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า “ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ View :

[2019-02-07] โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในหัวข้อเรื่อง "การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ" View :

[2019-02-05] ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตาม การจัดสร้างศูนย์กีฬาในร่ม View :

[2019-02-05] โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานวิทยุสื่อสาร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร View :

[2019-02-05] เข้าร่วมกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา พร้อมทั้งกล่าวปฏิญาญเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต View :

[2019-02-05] การจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน( O-NET ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ View :

[2019-02-05] ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะทำงานในการ ดำเนินการสอบและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน View :

[2019-02-01] ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมพระปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ View :

[2019-01-29] ประชุมชี้แจงนโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ View :

[2019-01-28] ประชุมโครงการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ View :

[2019-01-28] กล่าวปฏิญาญเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ราชการ View :

[2019-01-28] กิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ View :

[2019-01-28] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เป็นประธานเปิดกิจกรรม"โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ สู่มวลชน"(Open House) ตลาดนัดวิชาการ ขับเคลื่อนการศึกษาไทย สู่ THAILAND ๔.๐ View :

[2019-01-28] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ยินต้อนรับ View :

[2019-01-22] ร่วมเป็นเจ้าสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่บุญเรือน สำเภา มารดาของท่าน ผอ.มนตรี สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม ณ วัดเพชรวราราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ View :

[2019-01-22] กล่าวปฏิญาญเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เป็นประจำทุกวันจันทร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 View :

[2019-01-22] ประมวลภาพกิจกรรมเจ้าภาพเวทีกลางงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ View :

ผู้บริหาร

นายประทาน หาดยาว
รอง ผอ.สพม.40 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ สพม.40

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สพม.40 On Facebook
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 54.173.237.152
Online อยู่ : 1
วันนี้ 214
เมื่อวานนี้ 306
เดือนนี้ 1,450
ปีนี้ 1,450
รวมทั้งหมด 1,450
Record: 310 (20.02.2019)
( Counter 22-02-2019 )